Informacje o wersji

McAfee Internet Security — informacje o wersji

Informacje o tym dokumencie
Funkcje programu Internet Security
Funkcje programu Anti-Spam
Funkcje Anti-Virus i Anti-Spyware
Funkcje Strony głównej
Funkcje programu Moja sieć domowa
Funkcje programu Kontrola rodzicielska
Funkcje programu Personal Firewall
Funkcje programu QuickClean
Funkcje programu Shredder
Instalacja i wymagania systemowe
Konfiguracja przeglądarki internetowej
Znane problemy
Diagnozowanie problemów z ochroną
Dokumentacja
Pomoc techniczna i produkty do pobrania
Zagrożenia pochodzące z Internetu

Informacje o tym dokumencie

Ten plik zawiera ważne informacje dotyczące nowej wersji. Firma McAfee® zaleca uważne przeczytanie całego dokumentu.

Funkcje programu Internet Security

Pakiet McAfee Internet Security to więcej niż tylko zabezpieczenia dla komputera — to kompletny system dla całej rodziny zapewniający ochronę podczas pracy lub korzystania z gier w Internecie. W skład pakietu wchodzą następujące składniki.

Funkcje programu Anti-Spam

Program Anti-Spam jest pierwszą linią obrony przed niechcianymi wiadomościami e-mail, ponieważ pozwala zidentyfikować wiadomości będące spamem i oddzielić je od pozostałych (pożądanych) wiadomości. Ponadto program Anti-Spam przekierowuje użytkowników z niebezpiecznych stron, chroniąc ich przed witrynami sieci Web używanymi do ataków typu „phishing” w celu wykradzenia danych osobowych.

Ochrona przed spamem Program Anti-Spam zapobiega umieszczaniu niechcianych wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Zaawansowane reguły filtrowania chroniące przed spamem są aktualizowane automatycznie dla wszystkich kont e-mail. Można również utworzyć filtry niestandardowe, określając elementy poszukiwane w wiadomości oraz dostosowując według potrzeb poziom filtrowania (od najmniej do najbardziej agresywnego).
Ochrona przed atakami typu „phishing” Program Anti-Spam rozpoznaje witryny sieci Web będące potencjalnymi źródłami ataków typu phishing, które próbują zdobyć dane osobowe. W przypadku próby uzyskania dostępu do fałszywej lub potencjalnie fałszywej witryny sieci Web program Anti-Spam przekieruje użytkownika na bezpieczną stronę. Na tej stronie użytkownik może dowiedzieć się, dlaczego witrynę zaklasyfikowano jako przeprowadzającą ataki typu „phishing”, i zdecydować, czy ją wyświetlić. Jeśli użytkownik uzna witrynę za bezpieczną, może ją dodać do białej listy, aby uniknąć jej oznaczania przy następnym odwiedzeniu.
Pasek narzędzi programu Anti-Spam Możliwe jest oznaczanie lub usuwanie oznaczenia pojedynczych wiadomości za pomocą paska narzędzi, który program Anti-Spam dodaje do programu poczty e-mail. Jeśli wiadomość zostanie nieprawidłowo odfiltrowana, można zmienić jej stan.
Lista znajomych Dodanie znajomych do Listy znajomych gwarantuje, że wiadomości e-mail wysyłane przez nich będą zawsze otrzymywane.
Filtrowanie poczty w sieci Web W przypadku odczytywania poczty e-mail z usług Microsoft Hotmail lub Windows Live Mail przy użyciu przeglądarki program Anti-Spam łączy się z danym kontem poczty w sieci Web i filtruje wiadomości, zanim zaloguje się do niego użytkownik. Można wówczas wyświetlić podgląd odfiltrowanych wiadomości i zdecydować, czy mają one zostać usunięte, czy zapisane.

Funkcje Anti-Virus i Anti-Spyware

Funkcje Anti-Virus i Anti-Spyware zapewniają stałą ochronę komputera dzięki skanowaniu w czasie rzeczywistym oraz udostępniają szereg opcji skanowania do wyboru.

Wszechstronna ochrona przed wirusami Funkcje Anti-Virus i Anti-Spyware chronią komputer przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa, w tym przed wirusami, końmi trojańskimi, śledzącymi plikami cookie, programami typu rootkit, botami, oprogramowaniem szpiegującym i reklamowym oraz innymi potencjalnie niepożądanymi programami.
Opcje skanowania związane z oszczędzaniem zasobów Program firmy McAfee umożliwia wybór skanowania szybszego oraz wolniejszego, które w mniejszym stopniu wpływa na pracę użytkownika.
Automatyczne naprawianie Program firmy McAfee automatycznie wykrywa i neutralizuje większość zagrożeń bezpieczeństwa, na które narażony jest komputer, nie wymagając żadnych czynności administracyjnych ze strony użytkownika.
Ochrona przez skanowanie skryptów Wykrywa potencjalnie szkodliwe skrypty i uniemożliwia ich wykonywanie na komputerze lub w przeglądarce internetowej. Działania skryptu są interpretowane jako podejrzane między innymi wówczas, gdy próbuje on utworzyć, skopiować lub usunąć pliki na komputerze bądź wprowadzić zmiany w rejestrze systemu Windows.
Ochrona poczty e-mail Program firmy McAfee w ramach skanowania automatycznie wykrywa podejrzaną aktywność w wysyłanych i odbieranych wiadomościach e-mail oraz w załącznikach.
Ochrona wiadomości błyskawicznych Jeśli użytkownik otrzyma załącznik w wiadomości błyskawicznej, program firmy McAfee bada go pod kątem obecności potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
Skanowanie szybkie, pełne, niestandardowe i ręczne Program firmy McAfee umożliwia korzystanie z różnych typów skanowania dostosowanych do określonych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, pozwalając określić dokładność skanowania. Można sprawdzić wszystkie dyski i foldery lub tylko pojedynczy plik na pulpicie. Oczywiście użytkownik ma pełną możliwość wyboru.
Active Protection Pozwala nawiązać połączenie ze społecznością internetową użytkowników oprogramowania firmy McAfee i korzystać z najaktualniejszych informacji o potencjalnie niepożądanych programach i nowych zagrożeniach.
Zaplanowane skanowanie W ramach zaplanowanych zadań skanowania komputer jest regularnie sprawdzany pod kątem wirusów i innych zagrożeń, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jego nieprzerwanej sprawności. Domyślnie oprogramowanie firmy McAfee wykonuje zaplanowane skanowanie raz w tygodniu, ale można dopasować to ustawienie do własnych potrzeb.
Ochrona przed dostępem Ochrona przed dostępem służy do zabezpieczania najważniejszych plików, rejestrów i usług firmy McAfee przed przypadkowym usunięciem. Chroni ona również przed szkodliwym oprogramowaniem, które atakuje aplikację antywirusową.
Skanowanie w tle Jeśli użytkownik otrzyma załącznik w wiadomości błyskawicznej, program firmy McAfee bada go pod kątem obecności potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Program firmy McAfee blokuje także programy wiadomości błyskawicznych przed udostępnianiem danych osobowych.

Funkcje Strony głównej

Strona główna umożliwia monitorowanie ochrony komputera, ochronę przed zagrożeniami za pomocą aktualizacji automatycznych, zarządzanie subskrypcją oprogramowania firmy McAfee oraz dostęp do funkcji i ustawień ochrony.

Stan ochrony Służy do monitorowania stanu ochrony komputera oraz informowania o sposobach rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa natychmiast po ich wykryciu.
Automatyczne aktualizacje Zapewniają ochronę przed najnowszymi zagrożeniami oraz aktualizowanie funkcji gwarantujących bezproblemową pracę oprogramowania.
Alerty wyświetlane na bieżąco Natychmiast informują o wygaśnięciu subskrypcji oraz o innych problemach zagrażających bezpieczeństwu komputera.
Zarządzanie funkcjami i ustawieniami ochrony Zapewnia dostęp do łączy do wszystkich stron funkcji oraz ustawień ochrony, gdzie można ją optymalnie dostosować.

Funkcje programu Moja sieć domowa

Program Moja sieć domowa udostępnia narzędzia potrzebne do utworzenia sieci domowej oraz zarządzania podłączonymi do niej komputerami i urządzeniami.

Mapa sieci Na mapie komputerów i urządzeń podłączonych do sieci każde z nich jest oznaczone ikoną wskazującą jego typ oraz stan ochrony, który informuje, czy na danym komputerze lub urządzeniu jest zainstalowane oprogramowanie ochronne firmy McAfee. Po wprowadzeniu w sieci zmian program Moja sieć domowa uwzględnia te modyfikacje i wyświetla je po odświeżeniu mapy sieci. W razie potrzeby można usunąć składniki mapy sieci i wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące każdego urządzenia, które jest na niej wyświetlane.
Zarządzanie zdalne Istnieje możliwość zarządzania zabezpieczeniami komputerów chronionych przez oprogramowanie firmy McAfee należących do sieci domowej. Można wysłać do zdalnego komputera zaproszenie, aby udzielił on zaufania sieci, monitorować stan ochrony zaufanego komputera oraz naprawiać problemy dotyczące zdalnego komputera podłączonego do sieci.
Ochrona sieci Korzystając z oprogramowania Total Protection, program Moja sieć domowa może monitorować sieć i powiadamiać użytkownika o nawiązaniu połączenia przez znajomych lub intruzów.

Funkcje programu Kontrola rodzicielska

Korzystając z funkcji programu Kontrola rodzicielska, użytkownik może uzyskać pewność, że dzieci oglądają wyłącznie witryny sieci Web odpowiednie dla swojego wieku według ustanowionego przez rodzica harmonogramu określającego możliwy czas korzystania z Internetu.

Filtrowanie witryn sieci Web odpowiednich dla wieku dziecka Użytkownik może zezwolić na wyświetlanie wyłącznie witryn sieci Web odpowiednich dla wieku dziecka oraz przeglądać lub zmieniać typ treści dostępnych dla dzieci.
Bezpieczne wyszukiwanie Użytkownik może zapewnić włączenie filtrów zabezpieczeń niektórych popularnych wyszukiwarek, aby automatycznie wykluczać potencjalnie niebezpieczne elementy z wyników wyszukiwania uzyskanych przez dziecko.
Lista filtrów Dopuszczanie lub blokowanie określonych adresów sieci Web.
Harmonogram przeglądania sieci Web Użytkownik może ograniczyć ilość czasu spędzanego przez dziecko w sieci Web.
Ustawienia ochrony hasłem Ustawienia programu Kontrola rodzicielska można zabezpieczyć hasłem, dzięki czemu tylko rodzic może zmieniać ustawienia ochrony przypisane dzieciom.

Funkcje programu Personal Firewall

Program Personal Firewall został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniać skuteczną ochronę bez zakłócania pracy użytkownika. Funkcje programu Personal Firewall umożliwiają użytkownikowi dokładne kontrolowanie odbieranych i wysyłanych przez komputer informacji.

Standardowe i niestandardowe poziomy ochrony Każdy ma różne potrzeby w zakresie ochrony. Można korzystać z ochrony przed włamaniami i podejrzanymi działaniami z użyciem domyślnych ustawień programu Personal Firewall lub dostosować je w sposób optymalny do potrzeb użytkownika.
Inteligentne porady Otrzymywanie na bieżąco zaleceń pomaga w określeniu, czy poszczególnym programom należy przyznać dostęp do Internetu oraz czy dany ruch sieciowy jest godny zaufania. Program można również skonfigurować w ten sposób, aby zalecenia otrzymywane jako Inteligentne porady były stosowane automatycznie.
Zarządzanie dostępem programów do Internetu Użytkownik może przypisać uprawnienia programów określające programy, które mogą uzyskiwać dostęp do Internetu oraz typ przysługującego im dostępu. Programom można zezwolić na pełny dostęp do Internetu, dostęp tylko dla połączeń wychodzących lub zabronić dostępu.
Niezakłócone korzystanie z gier Alerty mogą być ukrywane podczas działania aplikacji w trybie pełnoekranowym. Po opuszczeniu trybu pełnoekranowego alerty informacyjne są ponownie wyświetlane.
Ochrona komputera podczas uruchamiania Program zaczyna chronić komputer użytkownika przed próbami włamania, niepożądanymi programami i niepożądanym ruchem sieciowym natychmiast po uruchomieniu systemu Windows.
Nadzorowanie portów usług systemowych Otwarcie portu usług systemowych może spowodować, że komputer będzie podatny na zagrożenia z Internetu, ale program Personal Firewall udostępnia narzędzia potrzebne do zarządzania portami usług systemowych, których wymagają niektóre programy.
Zarządzanie połączeniami z komputerami Możliwość blokowania zdalnych połączeń lub zezwalania na nie pozwala kontrolować informacje, które są przesyłane między komputerem użytkownika a innymi komputerami.
Kompleksowe informacje w witrynie HackerWatch Śledzenie pochodzących z całego świata wzorców ataków i włamań za pośrednictwem witryny HackerWatch. Witryna HackerWatch dostarcza najświeższych wiadomości o programach działających na komputerze użytkownika oraz kompleksowych statystyk zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa i portów internetowych.
Funkcja blokowania programu Personal Firewall Pozwala natychmiast zablokować cały przychodzący i wychodzący ruch między komputerem a Internetem. Opcja ta jest bardzo praktyczna, gdy użytkownik ma podejrzenie lub świadomość, że istnieje luka w zabezpieczeniach systemu lub jest on celem ataku.
Ochrona danych osobistych Wykrywanie i blokowanie potencjalnie złośliwych aplikacji, takich jak konie trojańskie, oraz zapobieganie wysyłaniu przez nie danych osobistych użytkownika do Internetu.
Rejestrowanie zdarzeń Użytkownik może śledzić ostatnie zdarzenia przychodzące, wychodzące oraz związane z włamaniami, aby dowiedzieć się, kto uzyskał lub próbował uzyskać dostęp do jego komputera.
Ochrona przed włamaniami Można uniemożliwić dostęp do komputera oraz manipulowanie nim wbrew Twojej woli. Program Personal Firewall blokuje elementy wykazujące symptomy ataków lub cechy charakterystyczne dla prób włamań.
Zaawansowana analiza ruchu Sprawdzanie przychodzącego i wychodzącego ruchu internetowego oraz połączeń programów, m.in. takich, które aktywnie „nasłuchują” w oczekiwaniu na otwarcie połączeń. Ta funkcja umożliwia zarządzanie programami narażonymi na włamanie.

Funkcje programu QuickClean

Program McAfeeQuickClean ułatwia zwiększenie ilości wolnego miejsca na dysku twardym.

QuickClean Bezpieczne i efektywne usuwanie niepotrzebnych plików. Zwiększa to ilość wolnego miejsca na dysku twardym oraz poprawia ogólną wydajność komputera.

Funkcje programu Shredder

Program McAfee Shredder pozwala chronić prywatność.

Shredder Chroni prywatność użytkownika, trwale i bezpiecznie niszcząc zbędne pliki i foldery oraz elementy znajdujące się w Koszu i w folderze Tymczasowe pliki internetowe. Można też usuwać całą zawartość zewnętrznych dysków twardych i nośników wymiennych, m.in. dysków CD i DVD oraz dyskietek.

Instalacja i wymagania systemowe

Do uruchamiania naszych produktów wymagany jest następujący sprzęt i oprogramowanie:

Wymagania systemowe

Komputer PC z procesorem zgodnym z Pentium, 500 MHz lub szybszym
System Microsoft Windows XP (32-bitowy) z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszym, Windows Vista (32- lub 64-bitowy), Windows 7
Co najmniej 256 MB pamięci RAM (Windows XP) lub 512 MB pamięci RAM (Windows Vista, Windows 7)
Rozdzielczość 800 x 600 lub wyższa
275 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Połączenie z Internetem

Obsługiwane przeglądarki

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej
Opcjonalnie: Mozilla Firefox w wersji 1.5 lub nowszej
UwagaNajnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer można pobrać z witryny firmy Microsoft: http://www.microsoft.com/.

Obsługiwane konta pocztowe

MAPI — Outlook 2000 lub nowszy.
POP3 — Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Eudora, Thunderbird, IncrediMail. Tylko japońskie: Shuriken, Becky, PostPet.
W sieci Web — MSN/Hotmail lub konto e-mail oparte na protokole POP3.
UwagaProgram Anti-Spam obsługuje także inne programy pocztowe korzystające z protokołu POP3 (bez szyfrowania SSL) i konta internetowe (płatne konta MSN/Hotmail i konta z dostępem za pośrednictwem protokołu POP3).

Obsługiwane programy wiadomości błyskawicznych

AOL Instant Messenger w wersji 2.1 lub nowszej
Yahoo! Messenger w wersji 4.1 lub nowszej
Microsoft Windows Messenger w wersji 3.6 lub nowszej
MSN Messenger w wersji 6.0 lub nowszej

Wymagania dotyczące paska narzędzi programu Anti-Spam

Program Outlook Express w wersji 6.0 lub nowszej
Outlook 2000 lub nowszy
Eudora w wersji 6.0 lub nowszej
Thunderbird w wersji 1.0 lub nowszej

Programy zgodne z aplikacją SiteAdvisor

OutlookAOL Mail
Outlook ExpressYahoo! Messenger
Yahoo! MailMSN Messenger
MSN Mail/Windows Live Mail (Hotmail)Google Talk
Google MailAOL Instant Messenger

Pełną listę zaktualizowanych wymagań systemowych można znaleźć tutaj:

Konfiguracja przeglądarki internetowej

W celu używania naszych produktów oraz wykorzystania usług oferowanych w naszej witrynie sieci Web należy włączyć w przeglądarce obsługę kodu JavaScript. W większości przeglądarek jest on domyślnie włączony, ale jeśli z jakiejś przyczyny został wyłączony, należy włączyć go ponownie. Należy to wykonać w następujący sposób:

Aby włączyć obsługę skryptów w przeglądarce Internet Explorer:

1Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
2W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
3W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń, w sekcji Obsługa skryptów dla opcji Aktywne skrypty wybierz opcję Włącz.
4Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Tak, aby potwierdzić wprowadzone zmiany, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
5Naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć bieżącą stronę sieci Web.

Aby włączyć obsługę skryptów w przeglądarce Firefox lub Netscape:

1Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
2W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Zawartość.
3Wybierz opcję Włącz obsługę JavaScript.
4Kliknij przycisk OK.
5Naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć bieżącą stronę sieci Web.

Aby włączyć obsługę skryptów w przeglądarce Opera:

1Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Preferencje.
2W oknie dialogowym Preferencje kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij opcję Zawartość.
3Wybierz opcję Włącz obsługę Javascript.
4Kliknij przycisk OK.
5Naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć bieżącą stronę sieci Web.

Znane problemy

Oto lista problemów znanych w chwili produkcji. Aktualną listę można znaleźć w naszej witrynie sieci Web.

Anti-Spam

1Jeśli program McAfee Anti-Spam zostanie zainstalowany przed zainstalowaniem programu pocztowego Thunderbird lub Eudora, pasek narzędzi programu McAfee Anti-Spam nie będzie widoczny. Należy ponownie zainstalować program McAfee Anti-Spam po zainstalowaniu programu pocztowego, aby pasek programuAnti-Spam był widoczny.
2Podpis cyfrowy wiadomości e-mail ulega uszkodzeniu, jeśli wiadomość zostanie oznaczona jako „spam” lub „nie-spam” za pomocą przycisków na pasku narzędzi programu Anti-Spam. Aby zachować podpis cyfrowy wiadomości e-mail, zamiast korzystać z przycisków na pasku narzędzi należy ręcznie przeciągnąć tę wiadomość do lub z folderu programu McAfee Anti-Spam.
3Program McAfee Anti-Spam nie współpracuje z programem Microsoft Outlook 2010. W przypadku wystąpienia problemów w programie Outlook 2010 należy wyłączyć pasek narzędzi programu Anti-Spam na stronie ustawień programu Anti-Spam.

Anti-Virus i Anti-Spyware

Nie ma znanych problemów dotyczących programów Anti-Virus i Anti-Spyware

Strona główna

1Zainstalowane oprogramowanie firmy McAfee może przestać działać po zmianie systemu plików z FAT32 na NTFS (na przykład podczas uaktualniania systemu operacyjnego). Przed przystąpieniem do zmiany systemu plików należy odinstalować oprogramowanie firmy McAfee, a następnie ponownie zainstalować oprogramowanie firmy McAfee.
2Po uaktualnieniu do tej wersji oprogramowania firmy McAfee nie można przeglądać Historii i rejestrów pochodzących z wcześniejszych wersji oprogramowania.
3Skorzystanie z Menedżera zadań Windows w celu zatrzymania instalacji oprogramowania firmy McAfee może spowodować powstanie problemów przy następnej próbie zainstalowania oprogramowania firmy McAfee. Aby mieć pewność, że instalacja zakończy się powodzeniem, należy użyć narzędzia Consumer Product Removal Tool (http://service.mcafee.com/faqdocument.aspx?id=ts100507&lang=en_us) udostępnianego przez firmę McAfee.
4Instalacja może zostać wstrzymana na kilka minut w przypadku przełączania się między sieciami.

Moja sieć domowa

Nie ma znanych problemów dotyczących programu Moja sieć domowa.

Kontrola rodzicielska

Nie ma znanych problemów dotyczących Kontroli rodzicielskiej.

Personal Firewall

Nie ma znanych problemów dotyczących programu Personal Firewall.

QuickClean

Skonfigurowany harmonogram programu QuickClean dotyczy wszystkich kont użytkowników systemu Windows na komputerze.

Shredder

Nie ma znanych problemów dotyczących programu Shredder.

Pełną listę zaktualizowanych znanych problemów można znaleźć tutaj:

Diagnozowanie problemów z ochroną

McAfee Virtual Technician

Narzędzie Virtual Technician, podobnie jak pracownik biura obsługi technicznej, gromadzi informacje na temat programów firmy McAfee, aby rozwiązać problemy dotyczące ochrony komputera. Po uruchomieniu narzędzie Virtual Technician sprawdza, czy programy firmy McAfee działają właściwie.

W przypadku wykrycia problemów narzędzie przedstawia propozycje ich naprawienia lub szczegółowe informacje na ich temat. Po zakończeniu tego etapu narzędzie Virtual Technician wyświetla wyniki przeprowadzonej analizy i, jeśli to konieczne, pozwala uzyskać dalszą pomoc techniczną od firmy McAfee.

Aby zachować bezpieczeństwo oraz integralność komputera i plików, aplikacja nie gromadzi danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Aby uruchomić narzędzie McAfee Virtual Technician, należy odwiedzić witrynę pomocy technicznej firmy McAfee pod adresem http://support.mcafee.com i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dokumentacja

Dokumentacja jest dostępna w witrynie pobierania firmy McAfee.

System pomocy Plik pomocy, do którego można uzyskać dostęp z poziomu programu, zapewnia szybki dostęp do informacji na temat procedur i zadań programu. Zawiera on także funkcję wyszukiwania tematów i indeks.
Umowa licencyjna Umowa licencyjna określa warunki, na jakich można korzystać z produktu. Należy uważnie zapoznać się z umową.
Informacje o wersji Zawiera informacje o wersji produktu i znane problemy.

Pomoc techniczna i produkty do pobrania

Aby uzyskać informacje o witrynach firmy McAfee w danym kraju lub regionie dotyczących pomocy technicznej i produktów do pobrania (w tym witryny WebHelp), skorzystaj z tabel zamieszczonych poniżej.

Kraj/region McAfee — Pomoc techniczna McAfee — Produkty do pobrania
Australia http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Brazylia http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Kanada (angielski) http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Kanada (francuski) http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Chiny (chiński uproszczony) http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Chorwacja http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Czechy http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Dania http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Finlandia http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Francja http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Niemcy http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Grecja http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Węgry http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Izrael http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Włochy http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Japonia http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Korea http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Meksyk http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Norwegia http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Polska http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Portugalia http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Rosja http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Serbia http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Słowacja http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Hiszpania http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Szwecja http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Tajwan http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Turcja http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Zjednoczone Emiraty Arabskie http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Wielka Brytania http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx
Stany Zjednoczone http://service.mcafee.com/ http://home.mcafee.com/Store/Downloads.aspx

Zagrożenia pochodzące z Internetu

W tabeli poniżej przedstawiono Centrum zagrożeń firmy McAfee oraz witryny z informacjami o wirusach dostępne w poszczególnych krajach lub regionach.

Kraj/region Centrala bezpieczeństwa Informacje o wirusach
Australia www.mcafee.com/us/threat_center au.mcafee.com/virusInfo
Brazylia www.mcafee.com/us/threat_center br.mcafee.com/virusInfo
Kanada (angielski) www.mcafee.com/us/threat_center ca.mcafee.com/virusInfo
Kanada (francuski) www.mcafee.com/us/threat_center ca.mcafee.com/virusInfo
Chiny (chiński uproszczony) www.mcafee.com/us/threat_center cn.mcafee.com/virusInfo
Chorwacja www.mcafee.com/us/threat_center hr.mcafee.com/virusInfo
Czechy www.mcafee.com/us/threat_center cz.mcafee.com/virusInfo
Dania www.mcafee.com/us/threat_center dk.mcafee.com/virusInfo
Finlandia www.mcafee.com/us/threat_center fi.mcafee.com/virusInfo
Francja www.mcafee.com/us/threat_center fr.mcafee.com/virusInfo
Niemcy www.mcafee.com/us/threat_center de.mcafee.com/virusInfo
Grecja www.mcafee.com/us/threat_center gr.mcafee.com/virusInfo
Węgry www.mcafee.com/us/threat_center hu.mcafee.com/virusInfo
Izrael www.mcafee.com/us/threat_center il.mcafee.com/virusInfo
Włochy www.mcafee.com/us/threat_center it.mcafee.com/virusInfo
Japonia www.mcafee.com/us/threat_center jp.mcafee.com/virusInfo
Korea www.mcafee.com/us/threat_center kr.mcafee.com/virusInfo
Meksyk www.mcafee.com/us/threat_center mx.mcafee.com/virusInfo
Holandia www.mcafee.com/us/threat_center nl.mcafee.com/virusInfo
Norwegia www.mcafee.com/us/threat_center no.mcafee.com/virusInfo
Polska www.mcafee.com/us/threat_center pl.mcafee.com/virusInfo
Portugalia www.mcafee.com/us/threat_center pt.mcafee.com/virusInfo
Rosja www.mcafee.com/us/threat_center ru.mcafee.com/virusInfo
Serbia www.mcafee.com/us/threat_center rs.mcafee.com/virusInfo
Słowacja www.mcafee.com/us/threat_center sk.mcafee.com/virusInfo
Hiszpania www.mcafee.com/us/threat_center es.mcafee.com/virusInfo
Szwecja www.mcafee.com/us/threat_center se.mcafee.com/virusInfo
Tajwan www.mcafee.com/us/threat_center tw.mcafee.com/virusInfo
Turcja www.mcafee.com/us/threat_center tr.mcafee.com/virusInfo
Zjednoczone Emiraty Arabskie www.mcafee.com/us/threat_center ae.mcafee.com/virusInfo
Wielka Brytania www.mcafee.com/us/threat_center uk.mcafee.com/virusInfo
Stany Zjednoczone www.mcafee.com/us/threat_center us.mcafee.com/virusInfo